DADES GENERALS

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades: MésBio Alimentació Ecològica, SLL està domiciliada en el Polígon El Fontandó, nau 1, 25250 Bellpuig, amb CIF B-25730573 Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Vol. 1285, Foli 101, Full L-25573 Inscripció 1a. A la web www.mesbio.cat hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre els productes distribuïts per MésBio Alimentació Ecològica, SLL entre un altre contingut relacionat amb l’empresa. El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposa la normativa sobre Protecció de Dades Personals s’informa l’usuari que les dades personals que ens proporcioni poden ser incorporades a un fitxer i ser objecte de tractament amb l’única finalitat de mantenir les seves dades de contacte i mantenir-lo informat, si s’escau, sobre els suggeriments o comentaris que ens hagi fet arribar. També l’informem que com a interessat té dret a obtenir confirmació sobre l’existència, o no, de tractament de les seves dades personals així com a accedir-hi, sol•licitar-ne la rectificació, supressió o limitació del tractament i a oposar-se al tractament. Per a exercir els drets que se li reconeixen com a titular de les seves dades personals pot posar-se en contacte amb l’empresa a través del correu electrònic info@mesbio.cat o bé per correu postal a MésBio Alimentació Ecològica, SLL, Polígon El Fontandó, nau 1, Apt. corr. 66, 25250 Bellpuig, L’interessat té dret a presentar reclamació davant de l’Agència de Protecció de Dades com a autoritat de supervisió i control competent.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Ser usuari de la web de www.mesbio.cat implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquesta web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

RESPONSABILITATS

MésBio Alimentació Ecològica, SLL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, MésBio Alimentació Ecològica, SLL es compromet a la retirada o si escau bloqueig d’aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Tampoc l’empresa es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal•lat en l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web. Així mateix, MésBio Alimentació Ecològica, SLL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, a qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

MésBio Alimentació Ecològica, SLL és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa. Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de MésBio Alimentació Ecològica, SLL. Tota la informació que es rebi a la web, com a comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a MésBio Alimentació Ecològica, SLL de manera gratuïta. No ha d’enviar-se informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera. Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de MésBio Alimentació Ecològica, SLL són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Solament apareixen a la web de MésBio Alimentació Ecològica, SLL a l’efecte de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol•licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Lleida, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE COOKIES

MésBio Alimentació Ecològica, SLL pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari. Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el procés i nombre d’entrades. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació en el seu equip. Per favor consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre. En tot cas les cookies tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzarà cookies per recollir informació de caràcter personal.