COMPLIMENT RGPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT

A MésBio Alimentació Ecològica, SLL (a partir d’aquí, MésBio) sempre hem respectat la privacitat dels nostres clients i treballadors/es i hem cuidat al màxim les dades que hem anat recollint al llarg de la nostra història. També hem utilitzat aquestes dades per al que totes les persones vinculades d’una forma o una altra a Mésbio ens han autoritzat. Amb l’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades el 25 de maig de 2018, volem, a més, donar informació més clara sobre el que fem amb les dades i què fer en cas de voler deixar de compartir-les amb MésBio.

1. Qui envia les comunicacions?

Les comunicacions les envia MésBio Alimentació Ecològica, SLL (amb domicili al Polígon El Fontandó, nau 1, 25250 Bellpuig). Enviem un tipus de comunicació que explicarem amb més detall després: newsletters i promocions mensuals. La newsletter i les promocions les enviem a través d’una plataforma que no hem desenvolupat nosaltres: www.mailchimp.com i també compleixen amb l’ RGPD.

2. Quina informació obtenim i per què?

-Email del nostre client; per poder atendre els nostres clients de manera personalitzada.

En la nostra pàgina web corporativa (la que estàs visitant ara) també recollim informació sobre cookies que ens serveix per a analitzar com s’utilitza la web i així proposar millores en la navegació, en els continguts o en la velocitat de càrrega de la web. Com és molt extens per a especificar-ho aquí, fa temps que tenim aquesta informació publicada en aquest enllaç: www.mesbio.cat/cookies

3. Quins canals utilitzem?

– Enviament de newsletter.

– Email amb promocions

4. Amb quina freqüència enviem les comunicacions?

Newsletter: una vegada al mes informant sobre notícies relacionades amb alimentació ecològica, presentació de proveïdors, novetats de Mesbio i esdeveniments que realitzem.

Email promocions: setmanalment informant de les nostres promocions

5. Què passa quan algú ens demana que donem de baixa les seves dades?

Abans de la RGPD ja havíem dissenyat els nostres sistemes de manera que quan una persona demana donar de baixa les seves dades, la informació s’esborra totalment del sistema.

6. Amb qui contactar a MésBio en cas de dubte o incedència respecte a les dades?

Sempre es pot acudir al telèfon d’oficines centrals 973 320 720 i contactar amb el Departament d’Atenció al Client o enviant un correu electrònic a info@mesbio.cat

A continuació, reflectim aquestes qüestions en text legal.

AVÍS LEGAL

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de domini web és MésBio Alimentació Ecològica, SLL (d’ara endavant MésBio), amb domicili a aquest efecte en Polígon El Fontandó, nau 1, 25250 Bellpuig, número de C.I.F.: CIF B-25730573 Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Vol. 1285, Foli 101, Fulla L-25573 Inscripció 1a.

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal de MésBio atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. Ús del portal

www.mesbio.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet que pertanyen a MésBio o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que MésBio ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de MésBio , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ho manipular els seus missatges. MésBio es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, MésBio no serà responsable de les opinions emeses pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. Protecció de dades

MésBio compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar des del formulari de contacte, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.
Així mateix, MésBio informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. Propietat intel·lectual i industrial

MésBio per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MésBio o bé dels seus llicenciadors.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MésBio. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MésBio. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MésBio.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

MésBio no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. Modificacions

MésBio es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. Enllaços

En el cas que a www.mesbio.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, MésBio no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas MésBio assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d’exclusió

MésBio es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats

MésBio perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada

MésBio podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades.