Carns 

CARNS

Entrecot envasat al buit en dues unitats de 400 gr. aprox. cada una
Bistec envasat al buit en dues unitats
Hamburgueses envasades al buit en dues unitats
Carn picada envasada al buit, 250 o 500 gr.