ALIMENTS ECOLÒGICSSlide thumbnail
Slide thumbnail

Què són els aliments ecològics

Aliment ecològic (Eco), orgànic o biològic (Bio) és aquell producte agrícola o agroindustrial que està fet seguint uns determinats procediments de producció anomenats “ecològics” o “orgànics”. Aquests procediments tenen com a objectiu principal l’obtenció d’aliments més saludables i la protecció del medi ambient, mitjançant l’ús de tècniques no contaminants i que disminueixin l’ús d’energia i de substàncies inorgàniques, sobre tot si són d’origen sintètic.

Els aliments podran ser etiquetats com “ecològics” només si com a mínim el 95% dels seus ingredients agrícoles han estat produïts de manera ecològica. Els productes que continguin organismes modificats genèticament (OMG) no poden ésser etiquetats com ecològics com no sigui que els ingredients que continguin OMG hagin estat incorporats al producte de manera no intencionada i que la proporció d’OMG en l’ingredient sigui menor del 0’9%.

Sota l’agricultura orgànica, l’ús de productes agroquímics està fortament restringit ja sigui en els adobs com en el control de plagues, malalties, control de males herbes o en els estimuladors de creixement i altres substàncies. En cap cas es podran fer servir productes d’origen químic sintètic. Per altra banda també és important la proximitat dels camps de conreu ecològic a fonts importants de contaminació com són els camps on es conreen productes no ecològics, indústries, carreteres de trànsit intens, boscos que rebin tractaments aeris contra plagues amb productes no autoritzats en agricultura ecològica…

En el cas de productes derivats d’animals aquests han de ser criats sense l’ús d’ antibiòtics i sense hormones de creixement a més d’altres restriccions com són les de seguir una alimentació amb productes també d’origen ecològic (pastures, pinsos,…) o les relacionades amb l’espai físic que necessiti l’animal per viure, amb zones de jaç pel seu descans, sense reixes ni graelles en més del 50% de la superfície del sòl, sense catifes de goma,… Cal permetre que els animals satisfacin les seves necessitats bàsiques de comportament.

En la major part de la història de l’agricultura es pot dir que la humanitat es va mantenir dins dels procediments que ara es coneixen com d’ agricultura ecològica o orgànica. Només a partir del segle XX hi va haver un subministrament de noves substàncies de síntesi química per obtenir aliments.